Storno podmínky a zpracování osobních údajů

Storno podmínky

… zde bude text storno podmínek …

Souhlas se zpracováním osobních údajů

LuxusniSrub.cz zpracovává osobní údaje registrovaných subjektů, které mu byly poskytnuty v rámci registrace při rezervaci v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím webových stránek https://www.luxusnisrub.cz/. Mezi osobní údaje patří osobní
údaje poskytnuté při rezervaci a při nákupu dárkových poukazů, kterými jsou: jméno a příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, doručovací adresa a telefonní číslo. Zákazník rezervací na stránkách https://www.luxusnisrub.cz/ souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi LuxusniSrub.cz a ty dále nejsou poskytovány žádným dalším stranám.

Poskytování osobních údajů je dobrovolné; bez něj však nelze úspěšně dokončit rezervaci a nákup voucheru je možný pouze v hotovosti po telefonické nebo emailové dohodě. Registrovaný subjekt může kdykoliv zažádat o vymazání veškerých osobních údajů z databáze LuxusniSrub.cz.

Registrovaný subjekt má právo kdykoliv odvolat souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů také prostřednictvím e-mailové adresy info@luxusnisrub.cz. Po odvolání souhlasu dojde k vymazání veškerých osobních údajů z databáze LuxusniSrub.cz.